Đã lộ diện áo MU mùa giải mới 2017 2018: Mặc dù mùa giải hiện tại diễn ra chưa được một nửa