Quán cafe nói không với Wifi và Internet: Áp dụng định luật Faraday, vừa qua, một quán café tại Canada